3.4 Spesiell form i presens

Skriv inn presens av verbene.

gjøre      Hva de?

vite          Jeg ikke.

spørre    Hun meg ofte.

være        Hva i veien?

synes      Hva du om boka?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 06.05.2008

© Cappelen Damm AS